Lederutvikling og ledertrening

Min arbeidsmetodikk tar utgangspunkt i modellen nedenfor:

Arbeidsmetodikk:

 • Coaching individuelt
 • Workshop med teamet
 • Dagsaktuelle case

Jeg benytter forskningsbaserte verktøy fra Thomas International til kartleggingen av adferd og personlighet som samtaleverktøy i lederutviklingsprosessene

Hvilken nytte får du av lederutviklingen?

 • Blir mer effektiv og skaper bedre resultater
 • Økt selvinnsikt på egen adferd og personlighet, kommunikasjon, og mer innsikt i hvordan dette påvirker menneskene rundt deg
 • Blir en tydeligere leder med forbedret gjennomslagskraft både internt og eksternt
 • Dyktigere til å prioritere oppgaver
 • Ser bedre dine ansattes styrker og utfordringer, og hvordan du kan ta ut det beste av hver enkelt
 • Forbedret evne til å gjøre endringer i organisasjonen
 • Forbedret kompetanse på å tenke nytt og gjøre arbeidsoppgaver på en ny måte.
 • Skaper mer trygghet og positiv energi i teamet
 • Takler bedre stress i en hektisk arbeidshverdag
 • Fornyet motivasjon selv, og forbedret evne til å motivere teamet

Partner i Thomas International Norge

Forskningsbaserte verktøy

thomas.co